Λανθασμένες καταχωρήσεις στο Μητρώο Δεσμεύσεων Απριλίου 2012

30/05/2012

«Λανθασμένες Καταχωρήσεις στο Δηλωθέν Μητρώο Δεσμεύσεων στην Βάση Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων»