ΚΥΑ 339 (ΦΕΚ 1209/Β/11-04-2012) Υπουργών Περιβάλλοντος , Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτισμού & Τουρισμού.