ΚΥΑ Φ.Γεν. οικ. Φ80000/18324/3815(ΦΕΚ 2657/Β/28-09-2012) Υπουργοί Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.