Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 1151/19-02-2024 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Αριθμ. 146/40686/09-02-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: ” Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων”.