Καταβολή vouchers στα Κ.Δ.ΑΠ.Α.με.Α., λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά της COVID-19

Δημοσιεύτηκε, στο ΦΕΚ Β’ 6251 – 12/12/2022 , η Υπ’ Αριθμ. 116337 – 5/12/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας, με θέμα την : “Διαδικασία καταβολής αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022»”.