Καταβολή Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης σε υπαλλήλους των Δήμων για τις Εκλογές 21-05-2023

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.57882/05-07-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,κατά την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 6.023.400,00€ για την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας, ώστε να καταβληθεί η Ειδική Εκλογική Αποζημίωση στους υπαλλήλους των δήμων της χώρας που συμμετείχαν στην ποαρασκευή αλλα και στη διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών στις 21-05-2023.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, δημοσιεύθηκε η  Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 58020/06-07-2023 Απόφαση,με την οποία εγκρίνεται η καταβολή των 6.023.400,00€ στους Δήμους της χώρας. Η έγκριση γίνεται με χρέωση του λογαριασμού του  Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.»