Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α βαθμού

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1271/οικ.102775/28.11.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους».

Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται οι βασικές ρυθμίσεις και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους Φορείς για την μεταφορά του προσωπικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Ν. 5056/2023.