Κανόνες Κοινωνικής Αποστασιοποίησης σε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και χώρους συναθροίσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1647-3/5/2020 η υπ’Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”