Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2022

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2356 – 12/05/2022, η υπ’ Αριθμ. 44043 – 12/05/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2022.”.