Καθορισμός Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6368/07-11-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 93393/02-11-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα “Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2023.”.

Σύμφωνα με την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση, Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για το έτος 2023, καθορίζονται στο συνολικό ύψος των 2.084.300.000,00 €