Ηλεκτρονική υπηρεσία για την καταχώριση στοιχείων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 1958 – 19/04/2022, η Υπ’ Αριθμ. 15195 ΕΞ 2022 – 19/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με τίτλο: “Ηλεκτρονική υπηρεσία για την καταχώριση οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης”.