Επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των ΚΔΑΠ αρμοδιότητας τους

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ. 76686 – 11/11/2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους.”.