Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Τροποποίηση διαδικασιών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 86 – 15/01/2021 η υπ’ Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 4 – 15/01/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 7).”