Επιμορφωτικό σεμινάριο για νεοεκλεγέντες αιρετούς στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση

Επιμορφωτικό σεμινάριο για νεοεκλεγέντες αιρετούς στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οικονομοτεχνικές Λύσεις Α.Ε., διαθέτοντας εμπειρία 20 και πλέον ετών στην υποστήριξη φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί  ένα ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νεοεκλεγέντες αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού.

Κύριος στόχος του σεμιναρίου, είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωσιακά εφόδια, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία και επάρκεια στα καθήκοντα τους ως μέλη της Διοίκησης του Δήμου αλλά και των λοιπών θεσμικών οργάνων του.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης, συνολικής διάρκειας 8 ωρών, διαρθρώνεται σε 4 άξονες που καλύπτουν τις εξής θεματικές:

  1. Διοικητική οργάνωση και λειτουργία – Σχέσεις Δήμου με τους πολίτες
  2. Οικονομική διοίκηση και δημοσιονομική λειτουργία Δήμου.
  3. Εποπτεία και έλεγχος των φορέων της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  4. Στρατηγικός σχεδιασμός και χρηματοδοτικά εργαλεία Δήμων για την περίοδο 2024-2029.

Η άσκηση διοίκησης είναι ένας μαραθώνιος αγώνας ο οποίος απαιτεί καλή προετοιμασία, ισχυρή με επάρκεια ομάδα, στρατηγική και αντοχή. Η πολύχρονη εμπειρία της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οικονομοτεχνικές Λύσεις Α.Ε αποτελεί την εγγύηση για έναν επιτυχημένο τερματισμό.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την κα. Νότα Μπαλωμένου, μέσω τηλ: 210 8540914 ή e-mail: info@anavathmisi.gr