Επείγον – Αριθ. Πρωτ.: 169558/1675/ 27-04-2012 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για πρόγραμμα δασοπροστασίας – λειτουργία υπηρεσιών.

10/05/2012

Πρόγραμμα δασοπροστασίας – λειτουργία υπηρεσιών.