ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – Άμεση εφαρμογή 1075 26/03/2012 Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012.

20/04/2012

Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), όπως ισχύει.