Εξαίρεση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ από αυτοδίκαιη κατάργηση/λύση

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6719/30-11-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 103036/29-11-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο“Εξαίρεση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163)”.