Ενιαίο τέλος για το Δ’ τρίμηνο του 2022 στους Δήμους, με μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 1092/28-02-2023, η Υπ’ Αριθμ. 114160 – 23/2/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, με θέμα την : “Καταβολή ενιαίου τέλους για το τέταρτο τρίμηνο του Έτους 2022 στους Δήμους, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας, σύμφωνα με το Άρθρο 195 του ν. 4662/2020 (Α’27). “.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ, αποφασίστηκε η απόδοση του ενιαίου τέλους για το Τέταρτο Τρίμηνο του έτους 2022, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού 557.981,33 Ευρώ, όπως υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 και αναλύεται ανά Δήμο στους πίνακες που περιλαμβάνονται στην Απόφαση.