Ενημέρωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς του φορείς που συμμετέχουν στο “Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας”

Σε Ενημερωτικό Δελτίο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς του φορείς του “Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας έτους 2020-2021” αναφέρονται τα κάτωθι:

1) Η καταχώρηση των voucher και η σύναψη των συμβάσεων με τις ωφελούμενες του νέου Προγράμματος, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και τις 19/10/2020, προκειμένου οι φορείς να πληρωθούν τον Οκτώβριο.
2) Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτό το Πρόγραμμα δεν υπάρχει η υποχρέωση των ωφελούμενων για συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων Εισόδου & Εξόδου.