Εμπρόθεσμη υποβολή της “Δήλωσης covid”

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3048-22/7/2020 η υπ’Αριθμ. Α1171 – 20/7/2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: “Εμπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.”.