ΕΕΤΑΑ: Υπενθύμιση υποχρέωσης τήρησης ημερήσιου παρουσιολογίου στις δομές

Δημοσιεύθηκε στις 14/06/2022, Ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α., με την οποία υπενθυμίζεται στους Φορείς η υποχρέωση να τηρούν αναλυτικό ηµερήσιο παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο στις Δοµές τους, στο οποίο θα καταγράφονται χειρόγραφα οι παρουσίες των παιδιών / ατόµων µε Αναπηρία.