ΕΕΤΑΑ: Ανάλυση του τρόπου μοριοδότησης και απόδοσης Voucher

Δημοσιεύθηκε Έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με τίτλο “Ανάλυση του τρόπου μοριοδότησης και απόδοσης voucher“, στο οποίο αναλύεται το σύστημα μοριοδότησης του Προγράμματος “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής“, η μεθοδολογία για την απόδοση Voucher στις υποψήφιες ωφελούμενες του Προγράμματος, η Πανελλαδική Μοριοδότηση ανά Περιφέρεια και σχετικό Παράδειγμα.