Εγκύκλιος 37/ 28-05-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4071/2012.

29/05/2012

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4071/2012 (Α ’85), σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.