Εγκύκλιος 22/ 23-04-2012 Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών για εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4071/2012.

26/04/2012

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4071/2012 – Απογραφή περιουσίας των Ν.Ε.Λ.Ε.