Εγκύκλιος 11 (οικ. 10203) 19/03/2012 Υπουργείου Εσωτερικών για εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 68 ν. 4002/2011 για μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού.