Εγκύκλιος 10/ 14/06/2012 Υπουργείου Περιβ. Ενεργ. και Κλιμ. Αλλαγ. για αρμοδιότητες γνωμοδότησης ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.

08/07/2012

Αρμοδιότητες γνωμοδότησης ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.