Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις άδειες των υπαλλήλων των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π. 19431 – 13/03/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’) και παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους υπαλλήλους”