Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την ολοκλήρωση διαδικασιών κινητικότητας 2018 & 2019

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/οικ.12688 – 24/6/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα: “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019”.