Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για σταδιακή αποκατάσταση λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708 – 8/5/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: ” Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών –
Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.