Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.25.6 / 214/οικ:6649-13/4/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο”.