Εγκύκλιος για τις Βεβαιώσεις

05/05/2015

 

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β’ 373-18/3/2015) για τις βεβαιώσεις αποδοχών-συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βεβαιώσεων, η 31η Μαρτίου 2015.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 10 Μαϊου 2015. Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών αρχείων θα υπάρχει μέχρι και τις 31/12/2015, χωρίς πρόστιμο (εννοείται για όσους έχουν υποβάλλει αρχικό αρχείο εμπρόθεσμα). Πέραν της παράτασης καταργείται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και τροποποιούνται και τα παραρτήματα 1 και 2 της ΠΟΛ.1051/19.2.2015.


Η εφαρμογή για την υποβολή των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2014 άνοιξε στις 19 Μαρτίου 2015, όπως ανακοίνωσε η ΓΓΔΕ.