Εγκύκλιοι Υπουργείου Εσωτερικών

 1. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413 03/11/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 2. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 07/11/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 3. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. Α.Π.:75317  8/11/2020: “Μέτρα και ρυθµίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού- COVID 19”
 4. Εγκύκλιος 426 ΥΠ.ΕΣ. ΑΠ: 77233/ 13.11.2020: “Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας”
 5. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190 13/11/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “
 6. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080 30/11/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 24η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 7. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414 07/12/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 8. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959 14/12/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 26η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 9. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431 11/01/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 10. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031 20/01/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 28η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 11. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387 25/01/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 29η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 12. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 142/οικ. 1813 01/02/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 30η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 13. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343 08/02/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 14. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605 11/02/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 15. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146 /οικ. 3713 01/03/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 16. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147 /οικ. 4166 08/03/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 34η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 17. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148 /οικ. 4600 16/03/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 35η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”
 18. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ. 5132 23/03/2021: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 36η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”