Διευκόλυνση υποψηφίων ευρωβουλευτών για υποβολή αιτήματος έκδοσης Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για συμμετοχή στις ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 35894/16-04-2024 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα “Διευκόλυνση υποψηφίων ευρωβουλευτών έως και την ΠαρασκευήΑπριλίου για την υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου”.

Με βάση το ώς άνω Έγγραφο, παρακαλούνται οι αρμόδιες οργανικές μονάδες όλων των Δήμων της Χώρας να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 11:00μμ, την Παρασκευή 19/04/2024, που είναι η καταληκτική ημερομηνία με την οποία κάθε κόμμα και συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων καταρτίζουν και υποβάλουν τους συνδυασμούς στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων