Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση των αδειών του Mέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021.

Δημοσιεύτηκε η υπ’  Αρ. πρωτ.: 47972- 07/07/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: “Xορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α΄101) για την προστασία της οικογένειας”, στα πλαίσια διευκρίνισης ζητημάτων που ανέκυψαν σχετικά με τη χορήγηση των αδειών του Mέρους ΙΙΙ του ν. 4808/2021.