Διευκρινίσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αστικής Ανάπλασης