Διευκρινίσεις ΥΠ.ΕΣ. για την Π.Ν.Π. της 30/03/2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ.Πρωτ : 22494 – 8/4/2020 Εγκύκλιος αριθμ.55 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ‘Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της ΠΝΠ « Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-2020).’

Στην εν λόγω Εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα κάτωθι θέματα:

Α)Ημέρες λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών

Β)Προσαύξηση υπερωριών προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας

Γ)Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ των ΔΕΥΑ και των ΦΟΔΣΑ