Διατάξεις για διοικητικά μέτρα και πειθαρχικό δίκαιο υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 80242 – 20/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Διατάξεις για διοικητικά μέτρα και πειθαρχικό δίκαιο υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού”.