Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας»

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5606 – 2/11/2022, η υπ’ Αριθμ. 44290 ΕΞ 2022 – 27/10/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στα Πληροφοριακά Συστήματα «Θυρίδα e-ΚΕΠ» και «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.”.