Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Γνωμοδοτήση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους