Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή των αιτήσεων έως 22 Ιουνίου 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 804 /οικ. 12130 – 11/06/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο:

“Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 22α Ιουνίου 2021. Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr”.