Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τη μείωση παράτασης του προληπτικού ελέγχου δαπάνων έως 31/7/2019

Δημοσιεύτηκε ο Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73 – 17/5/2019, με τίτλο: “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”

 

Με το άρθρο 125, μειώνεται η παράταση (έως 31/12/2019) που είχε δοθεί στη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου δαπανών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης άρθρο 58 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65 – 24/4/2019), έως 31/7/2019.