Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τις σχολικές επιτροπές

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β’ 3537), στις 20 Σεπτεμβρίου του 2019, η τροποποίηση της απόφασης 8440/2011, με τίτλο: “Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318).”