Βοήθεια στο Σπίτι: Πίνακες Χρηματοδότησης Γ’ Δόσης 2022 και Συμπληρωματικής Δόσης 2022

Αναρτήθηκαν στις 31/05/2023 οι Πίνακες Χρηματοδότησης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”,για το 2022, συγκεκριμένα:

  • Γ΄ δόση 2022 (7η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 75.534,04 €, που αφορά συνολικά 17 φορείς.Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.
  • Συπληρωματική Δόση για το 2022 (2η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 1.594,29 €, που αφορά  συνολικά 2 φορείς. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.