«Βοήθεια στο Σπίτι»: Κατανομή θέσεων σε Δήμους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 948 – 11/03/2021 η υπ’ Αριθμ. οικ. 10345/331 – 05/03/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Κατανομή θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών) για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998” .