«Βοήθεια στο Σπίτι»: Κατανομή Α’ Δόσης 2022 ύψους 45 εκατ. ευρώ, από τους Κ.Α.Π.

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 4634 – 27/01/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Απόδοση ποσού 45.000.000,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2022 στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι» – Α΄ δόση.”.