“Βοήθεια στο Σπίτι”: Γνωστοποίηση στοιχείων απασχολούμενων έως 21 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 88541 – 16/12/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Αναζήτηση στοιχείων προσωπικού που παρέχουν υπηρεσίες «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»”.