Α.Π.Φ.: 118280/22514/12/ 29-08-2012 Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

24/09/2012

Κριτήριο εντοπιότητας – βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.