Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2224- 26/05/2021, η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 499– 26/05/2021 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 2025)”.