Αριθ. Πρωτ.: 23512/ 12-06-2012 Υπουργείο Εσωτερικών για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007 – 2013”.

19/06/2012

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007 – 2013”: Συναντήσεις Πολιτών και Θεματική Δικτύωση Αδελφοποιημένων Πόλεων (Δράση 1, Μέτρα 1.1 & 1.2).