Αριθ. Πρωτ.: 23069/ 31-05-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για τη νομοθετική ρύθμιση για τα δημοτικά λιμενικά ταμεία που δε λειτούργησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4071/2012.

16/06/2012

Νομοθετική ρύθμιση για τα δημοτικά λιμενικά ταμεία που δε λειτούργησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4071/2012.